กิจกรรม รู้จักตัวเอง
กิจกรรม พอเพียง  เพื่อเพียงพอ
กิจกรรมสร้างอนาคตสดใสด้วยทุนการศึกษา
100 ร้อยความดีถวายในหลวง
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกลดพลังงาน
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมบุคลากรพอเพียง
กิจกรรมเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
             
Copyright 2011 Watsuthat School All Rights Reserved
จัดทำโดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ เขตพระนคร Email : porpeang@watsuthatschool.com โทร. 02-2214331 FAX. 02-2214331

โครงงานคุณธรรม